Hjem

Kristiansand Ishockeyklubb

Ishockey og kunstløp for alle på Sørlandet

 

Innkalling til årsmøte i Kristiansand ishockeyklubb

 

Styret innkaller med dette til årsmøte onsdag 8. april 2015 kl 1800 i mediarommet på Idda Arena.

 

 

 

 

Saksliste - årsmøtet onsdag 8. april 2015 kl 1800 i mediarommet på Idda Arena

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

a. Forslag om å endre klubbens lov pkt. 10 b fra "7 styremedlemmer" til "3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer"

b. Forslag om å melde Kristiansand ishockeyklubb inn i Norges skøyteforbund.

c. Forslag om å pålegge dugnad en gang pr år for u-medlemmer/deres foresatte og inntil to ganger pr år for voksne medlemmer.

d. Forslag om å gi styret fullmakt til å anskaffe heisbart minivant. Antatt pris: kr 100.000.

e. Forslag om at styret legger frem regnskap for hvert enkelt lag.

f. Forslag om at årsmøtet pålegger styret om å utarbeide et budsjett og regnskap for hvert enkelt lag innen 01.09.2015.

g. Forslag om at årsmøtet pålegger styret å utarbeide en målsetting for klubbens virksomhet samt en strategi og konkret handlingsplan for å oppnå denne innen 01.09.2015.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)Leder og nestleder

b)5 styremedlemmer og 2 varamedlemer

c)Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d)2 revisorer.

e)Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f)Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Regnskap, budsjett og årsberetning og valgkomiteens forslag er utlagt til gjennomsyn på klubbkontoret på Idda.

 

Stilling ledig

 

KIK søker sportslig leder for sesongen 2015/16.

 

Interesserte kan ta kontakt med Tor Anders på 90575217 eller post@kik.no for ytterligere informasjon.