formats

Saker på årsmøtet

Agenda årsmøte 29. april:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag til saker.

6.1 Styret foreslår at vedtektene § 15 (1) pkt 10 endres fra ”5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer” til ”7 styremedlemmer”. 

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder.

b)      Styremedlemmer (og evt. varamedlemmer).

c)       Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.

d)      2 revisorer.

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f)       Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Avtale med HL

KIK har inngått avtale med Huseiernes Landsforbund (HL). Klubben får kr. 200,- for hvert nytt medlem som verves. Så bli med selv og få med familie, venner, naboer og alle dere kjenner til å bli medlem i HL. Det gir fordeler som gratis juridisk rådgivning ved for eksempel kjøp og salg av bolig, utleie av bolig samt bruk av håndverkertjenester. Gode rabattavtaler: Boligmagasinet «Hus & Bolig» samt en nettbutikk med gode tilbud.

to fluer_400px- Jo flere vi verver, jo mer penger får til å bygge en slagkraftig ishockeyklubb der arbeidet med barn og unge står svært sentralt!   Meld deg inn ved å sende sms med melding «HL2» til 2007. Mer om samarbeidet med HL finner du ved å klikke på bildet til høyre.

Husk årsmøtet 29. april 2014

Kristiansand ishockeyklubbs medlemmer innkalles til årsmøte det 29.04.

klokken 18:00 på Idda Arena 2.etg.

Forslag til saker som ønskes behandles må sendes til styret senest 15 april.

post@kik.no

Fullstendig sakliste foreligger 1 uke før møtet.

Åge Eidsvig
styreleder

 

768x150-grasrotandelen-2

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn