KIK

Invitasjon til Stormøte

 

Onsdag 19. oktober i Media-rommet på Idda kl. 18.00-19.00

 

 

Sesongen er godt i gang og vi i styret ønsker å holde et åpent informasjonsmøte for alle klubbens medlemmer. Vi vil fortelle om klubbens situasjon per dags dato og om våre visjoner for fremtiden. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål og få svar på det dere måtte lure på. Møtet vil vare en times tid, og vi håper at alle våre medlemmer har mulighet til å komme.

 

 

Vennlig hilsen

 

Styret i KIK

En glad nyhet!

 

Vi starter sesongen med å ønske velkomne klubbens nye daglig leder Mads Gabriel Scott. Litt yngre enn sin forgjenger, men med solid bakgrunn fra hockeymiljøet på Østlandet. Mads tar med seg erfaring som både sportslig leder, styremedlem og trener for barn i alle aldre og nå senest som trener for U18-20 i Holmen hockey. Mads vil med sin bakgrunn og sin kjennskap og kunnskap innenfor hockey, i tillegg til økonomi og administrasjon, bli en stor ressurs for klubben. Den første tiden vil bli preget av noe pendling mellom Kristiansand og Asker, men han flytter ned til Sørlandet permanent etter hvert. Vi er utrolig glade og stolte over å ha funnet en slik ressurs!

Hjertelig velkommen til KIK og Sørlandet Mads, vi gleder oss til fortsettelsen.

Hilsen Styret i KIK

 

Sesongens treningstid 2016/17

 

Det kan forekomme endringer på oppgitte treningstider. Isplanen vil bli evaluert sammen med Idrettsetaten til jul. Det kan derfor bli endringer i treningstider og hyppighet. KIK har mange lag og Kristiansand har kun 1 ishall har flere klubber som krever treningstid Treninger kan måtte vike for turnering eller seriekamper.

Endringer kan skje på kort varsel. Avvik vil bli publisert på facebook eller kik.no

Sponsor