KIK

 

Innkalling til årsmøte i Kristiansand ishockeyklubb

 

Onsdag 25. januar 2017 i Media-rommet på Idda kl. 18.00

 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand ishockeyklubb.

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før møtet til Postboks 4656, 4673 Kristiansand eller post@kik.no.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet ved klubbens kontor på Idda arena.

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

 

styret

En glad nyhet!

 

Vi starter sesongen med å ønske velkomne klubbens nye daglig leder Mads Gabriel Scott. Litt yngre enn sin forgjenger, men med solid bakgrunn fra hockeymiljøet på Østlandet. Mads tar med seg erfaring som både sportslig leder, styremedlem og trener for barn i alle aldre og nå senest som trener for U18-20 i Holmen hockey. Mads vil med sin bakgrunn og sin kjennskap og kunnskap innenfor hockey, i tillegg til økonomi og administrasjon, bli en stor ressurs for klubben. Den første tiden vil bli preget av noe pendling mellom Kristiansand og Asker, men han flytter ned til Sørlandet permanent etter hvert. Vi er utrolig glade og stolte over å ha funnet en slik ressurs!

Hjertelig velkommen til KIK og Sørlandet Mads, vi gleder oss til fortsettelsen.

Hilsen Styret i KIK

 

Sesongens treningstid 2016/17

 

Det kan forekomme endringer på oppgitte treningstider. Isplanen vil bli evaluert sammen med Idrettsetaten til jul. Det kan derfor bli endringer i treningstider og hyppighet. KIK har mange lag og Kristiansand har kun 1 ishall har flere klubber som krever treningstid Treninger kan måtte vike for turnering eller seriekamper.

Endringer kan skje på kort varsel. Avvik vil bli publisert på facebook eller kik.no

Sponsor